Governance

Moreel ethische verklaring

Een belangrijk onderdeel van de Governance Principes Verzekeraars is de moreel ethische verklaring.
Deze dient als leidraad voor integer en zorgvuldig handelen van de dagelijkse beleidsbepalers en alle aan de onderneming verbonden medewerkers.
De gedragscode schrijft onder andere voor dat beleidsbepalers deze moreel ethische verklaring ondertekenen.

Belofte

Op de Algemene Vergadering van Deelnemers in september 2013 hebben directieleden Rene Kolman en Jeanet Vonk en alle leden van de Raad van Commissarissen de eed/belofte afgelegd ten overstaan van de aanwezige leden en commissarissen. Na september 2013 benoemde commissarissen hebben/zullen binnen drie maanden na benoeming de eed/belofte afgelegd. Zij beloofden onder andere hun functie integer en zorgvuldig uit te zullen oefenen. MUNIS voldoet daarmee aan de regeling van de Minister van Financiƫn.
Lees hier de belofte van Rene Kolman en Jeanet Vonk.