SFCR

Het Solvency and Financial Condition Report 2020 en eerdere jaren zijn op aanvraag verkrijgbaar. U kunt uw verzoek daartoe mailen aan info@munis-insurance.nl