Jaarverslagen

Op de Algemene Vergadering van Deelnemers in mei 2022 is het jaarverslag vastgesteld.